DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28637284
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 24446
  • Trong tháng: 208892
  • Trong năm: 1168617
Trang chủ

Luật Đầu tư công và dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ( 07:30 | 20/08/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Sáng ngày 08/8/2014 tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công và việc tổ chức triển khai thực hiện.

   Nhằm tạo lập hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Một trong những nội dung đổi mới quan trọng nhất của Luật Đầu tư công là đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư công từ kế hoạch hằng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Luật Đầu tư công quy định cụ thể và bao quát toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch đến thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm. Để triển khai Luật Đầu tư công đạt hiệu quả cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì nghiên cứu xây dựng Nghị định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

   Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo Nghị định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và xin ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Theo đó, dự thảo Nghị định được kết cấu thành 6 chương với 45 điều. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định các nguyên tắc, nội dung và quy trình lập, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, các ngành, lĩnh vực và của địa phương.
   Mục tiêu của việc ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được thực hiện đúng thời gian và những quy định mới trong Luật Đầu tư công; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm các chương trình dự án khi được phê duyệt sẽ được bố trí đủ vốn để hoàn thành, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, bảo đảm cân đối kinh tế vĩ mô lớn trong phạm vi cả nước và tạo sự công khai minh bạch trong phân bổ nguồn lực của Nhà nước.
   Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới. Những quy định của Luật Đầu tư công sẽ hạn chế được tình trạng đầu tư tràn lan, dự án chậm tiến độ, khắc phục nạn “xin - cho” trong đầu tư công. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc Hội cũng đánh giá cao Luật Đấu thầu sửa đổi, là luật quan trọng, mở rộng phạm vi điều chỉnh lựa chọn nhà thầu, có những quy định mở ra cơ hội ưu tiên cho nhà thầu trong nước tham gia thực hiện, xóa bỏ tình trạng bỏ thầu thấp, dự án chậm tiến độ, đảm bảo chi tiêu xây dựng, mua sắm tài sản công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, đưa các Luật đã ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống
   Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị bế mạc sau hai ngày làm việc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định đây là Hội nghị quan trọng, có tính chất quyết định cho việc chuẩn bị kế hoạch 5 năm 2016-2020. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020. Trong báo cáo kế hoạch 5 năm cần đánh giá khách quan, trung thực những mặt được, chưa được để Chính phủ căn cứ hoạch định, đặt ra các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước sát với thực tế trong giai đoạn tới.
   Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động hiện nay, Bộ trưởng cho rằng cần đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan, nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm, qua đó đổi mới tư duy, nhằm thích nghi với tình hình thế giới, cũng như phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam một cách đầy đủ theo định hướng xã hội chủ nghĩađó là một nền kinh tế thị trường đầy đủ theo thông lệ quốc tế. Bộ trưởng cho biết khi Luật Đầu tư công có hiệu lực, ngân sách sẽ không bố trí vốn để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do đó cần chốt lại nợ đọng xây dựng cơ bản để có hướng giải quyết. 
   Phát biểu kết luận, Bộ trưởng đánh giá cao những nội dung thiết thực mà Hội nghị đã mang lại như phổ biến Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu sửa đổi và Nghị định lựa chọn nhà thầu, phương pháp tính tổng sản phẩm trong nước và đề án chuyển đổi GRDP; quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020 và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020. Qua đó, đề cao việc đổi mới tư duy, tiếp cận thế giới, nâng cao chất lượng quản lý, góp phần vào phát triển kinh – tế xã hội./.
Theo mpi.gov.vn