DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28637210
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4935
  • Trong tuần: 24372
  • Trong tháng: 208818
  • Trong năm: 1168543
Trang chủ

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ( 09:32 | 22/08/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 13/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2058/UBND-XD về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   Theo đó, để công tác quản lý đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao hơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách mới của nhà nước về đầu tư xây dựng. Tổ chức rà soát, trình duyệt các quy hoạch theo kế hoạch và tăng cường tổ chức thực hiện công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Việc bố trí vốn phải đảm bảo theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phù hợp quy hoạch ngành; sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, giải quyết các vấn đề cần thiết cấp bách, giải quyết nợ đọng, hạn chế khởi công mới. Các dự án chuẩn bị đầu tư phải được kiểm tra, xem xét kỹ về quy mô nội dung đầu tư, tổng mức đầu tư, phải phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối bố trí nguồn vốn.

   Đối với UBND các huyện, thành phố phải tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm soát tốt tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền; quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người quyết định đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư cho đến khi quyết toán dự án. Tăng cường giám sát chất lượng công trình xây dựng; tích cực kiểm tra, chỉ đạo xử lý giải quyết việc nợ đọng xây dựng cơ bản và quyết toán công trình. Trong đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến mặt bằng để phục vụ thi công nhất là các dự án trọng điểm, các dự án lớn. Tăng cường kiểm tra thực tế tình hình để chỉ đạo nhất là hoạt động xây dựng tại các xã vùng sâu, vùng xa, nơi có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, chỉ đạo sát sao hơn trong công tác đấu thầu tại địa phương, đảm bảo công tác đấu thầu được minh bạch, hiệu quả và theo sự chỉ đạo chung của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đấu thầu.

Theo cổng thông tin điện tử Bắc Giang