DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28637264
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4989
  • Trong tuần: 24426
  • Trong tháng: 208872
  • Trong năm: 1168597
Trang chủ

Bắc Giang: Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ( 10:01 | 26/11/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 12/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3021/KH-UBND triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

    Theo Kế hoạch, sẽ tiến hành phổ biến, tuyên truyền những nội dung mới của Luật Cư trú đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật Cư trú một cách đầy đủ, kịp thời góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, nhất là những người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, biểu mẫu, sổ sách, nguồn nhân lực cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú và thống nhất trong toàn tỉnh thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú từ ngày 01/01/2014.

   Đồng thời, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung mà Kế hoạch đã đề ra.

    Thời gian thực hiện Kế hoạch từ quí IV/năm 2013 và năm 2014./.

Theo bacgiang.gov.vn